aktuellt
Penningskrinets dag - lördag 27 juli
Boulemästerskap 12.00
Familjeaktiviteter 14.30 - 17.00
Grillfest 18.00
Välkomna!
 Penningskrinets dag
Arbetsdagar 5 sept o 10 okt 2020
Ta med lämliga verktyg!
Välkomna!
 Arbetsdagar 2020
Bilder från arbetet med piren
tag bilder i menyn
Ny ägare eller ny adress
Meddela ändringar!

©Penningskrinets Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande   Mejl till: Webmaster