Bra att veta

Om föreningen

Föreningen finns för att vi gemensamt ska kunna sköta vägar, vattentäkt och allmänna ytor inom området. Alla fastighetsägare blir obligatoriskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Årsmöte hålls i maj-juni. Medlemsavgift är fn. 2000 kr/år (2014-05-31).
För den gemensamma trivseln ordnas i slutet av juli bouletävling och grillfest. Alla fastighetsägare uppmanas delta i arbetsdagen i augusti.

Faciliteter

Det finns tre grillplatser och en spelplan lämplig för boule, vollyboll, kubb e dyl. I området finns tillgång till vintervatten.

Tomter till salu

Skellefteå kommun har sex tomter till salu. Se karta på osålda tomter!
Vatten - Anslutning av vintervatten kan ske mot faktisk kostnad, dock minst 6.000 kr.
El - Offert på anslutningskostnad hos Skellefteå Kraft Elnät AB.

Vi önskar nya fastighetsägare välkomna till vårt stugområde!

©Penningskrinets Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande   Mejl till: Webmaster